!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Solidariteit met Palestina | Home

Ik heb deze voorpagina gelezen en wil meteen naar de ISM-rapportages uit Palestina


* * * IN PALESTINA * * *
Dagboek & ReportagesMensenrechten activisten in Solidariteit met Palestijnen


De oorspronkelijke bevolking van Palestina is in 1948 van hun land verdreven en van hun vrijheid berooft.
Ruim 6 miljoen Palestijnen leven nog in vluchtelingen kampen in Gaza, de Westelijke Jordaan oever, Libanon, Jordanie, Syrie en Egypte, wachtend op de dag dat ze terug kunnen.
Dagelijks zijn er gewelddadige acties van het Israelische leger en de illegale kolonisten met als doel, de totale verdrijving van de overgebleven Palestijnse bevolking van hun land in Gaza en de Westelijke Jordaan oever.

Het Palestijnse verzet tegen de bezetting en belegering is sinds de 2e Intefada van 2000-2005 geweldloos en gedragen door de gehele bevolking. Door kinderen die naar school gaan, boeren die hun land bewerken, vissers die de zee op gaan. Het doorgaan met het normale leven, terwijl Israel de verdrijving van de autochtone bevolking van Palestina nastreeft, is op zich geweldloos verzet.

Maar ook demonstraties tegen het geweld van het Israelische leger, de arrestaties, de landroof, de sloop van palestijnse woningen, de uitbreiding van Illegale Israelische nederzettingen en de apartheid-muur, zijn vormen van geweldloos verzet.

Dit verzet is een onvervreembaar recht van het Palestijnse volk, vastgelegd in de internationale verdragen van Geneve (1949 e.v).

Israel houdt zich niet aan deze internationale verdragen, en er is geen wet of rechtspraak die de Palestijnen beschermt, maar Israel is afhankelijk van de steun van westerse mogendheden als de VS, Engeland en Nederland, waar de officiele media eenzijdig berichten over wat zij voorspiegelen als een complex conflict.

Daarom willen Internationale en Israelische groeperingen door hun aanwezigheid het geweld tegen de Palestijnen internationale bekendheid geven, en tegelijkertijd de Palestijnen tegen dit geweld beschermen.

Deze startpagina geeft toegang tot informatie van verschillende solidariteits-groepen en -organisaties die in Palestina waarnemend aanwezig zijn, zoals

  • Christian Peacemaker teams (CPT),
  • Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI),
  • International Solidarity movement (ISM),
  • International Womens Peace Service (IWPS),
  • Jordan Valley Solidarity (JVS),
  • Meta Peace team (MPT),
  • Youth Against Settlements (YAS)